strona parafii- gora
intencje
Msze św. zostaną odprawione w Wrocławiu przez O. Józefa Bireckiego
intencje

Msze św. zostaną odprawione w Wrocławiu przez O. Józefa Bireckiego

 

 

Lp.

Data

Imię i Nazwisko

 

+ Stanisław Jajko

1

04.06.2018

+ Stanisław Jajko of. Akcja Katolicka

2

05.06.2018

+ Stanisław Jajko of. bracia z róży różańcowej Stanisława Rzepki

3

06.06.2018

+ Stanisław Jajko of. Zofia i Józef Wróbel

4

07.06.2018

+ Stanisław Jajko of. rodzina Pytlak ze Starej Wsi

5

08.06.2018

+ Stanisław Jajko of. rodzina Pietryka

+ Helena Olejko

6

09.06.2018

+ Helena Olejko of. koledzy Krzysztofa z pracy

7

10.06.2018

+ Helena Olejko of. koledzy Krzysztofa z pracy

8

11.06.2018

+ Helena Olejko of. rodzina Najdecki

9

12.06.2018

+ Helena Olejko of. Aniela i Andrzej Rzepka

10

13.06.2018

+ Helena Olejko of. Barbara i Roman Szarek z rodziną

+ Józefa Kwolek

11

14.06.2018

+ Józefa Kwolek of. rodzina Woźniak i Prętnik z Długiego

12

15.06.2018

+ Józefa Kwolek of. Anna i Tadeusz Ścibor

13

16.06.2018

+ Józefa Kwolek of. Wanda i Stanisław Wolanin

14

17.06.2018

+ Józefa Kwolek of. Zofia Rzepka

15

18.06.2018

+ Józefa Kwolek of. rodzina Szuba

+ ks. Zygmunt Trojnar

16

19.06.2018

+ ks. Zygmunt Trojnar of. chór parafialny

17

20.06.2018

+ ks. Zygmunt Trojnar of. Rada Parafialna

18

21.06.2018

+ ks. Zygmunt Trojnar of. parafianie z numerów 1-50

19

22.06.2018

+ ks. Zygmunt Trojnar of. róża różańcowa Stanisława Pytlak

20

23.06.2018

+ ks. Zygmunt Trojnar of. Dorota i Krzysztof Buczek

+ Władysław Szewczyk

21

24.06.2018

+ Władysław Szewczyk of. rodzina Zańko

22

25.06.2018

+ Władysław Szewczyk of. Andrzej Olejko z rodziną

23

26.06.2018

+ Władysław Szewczyk of. Władysław Rzepka z sąsiadami

24

27.06.2018

+ Władysław Szewczyk of. Zofia i Józef Kudła z rodziną

25

28.06.2018

+ Władysław Szewczyk of. Aniela i Andrzej Rzepka

+ Paweł Gazdowicz

26

29.06.2018

+ Paweł Gazdowicz of. koleżanki i koledzy z pracy Roberta

27

30.06.2018

+ Paweł Gazdowicz of. róża różańcowa Stanisławy Dąbrowskiej

28

01.07.2018

+ Paweł Gazdowicz of. koleżanki i koledzy z pracy Danuty Gazdowicz

29

02.07.2018

+ Paweł Gazdowicz z of. sasiadów

30

03.07.2018

+ Paweł Gazdowicz of. wujek Kazimierz z rodzinami

 

 
Msze św. zostaną odprawione w Parafii Krówniki przez Ks. Stanisława Bąka
intencje

Msze św. zostaną odprawione w Parafii Krówniki przez Ks. Stanisława Bąka

 

 

Lp.

Data

+Jan Zubel

1

04.06.2018

+Jan Zubel of. koledzy ze spółki wodnej

2

05.06.2018

+Jan Zubel of. koledzy z pracy Krzysztofa

3

06.06.2018

+Jan Zubel of. Halina Buczek z Brzozowa

4

07.06.2018

+Jan Zubel of. Anna Bąk

5

08.06.2018

+Jan Zubel of. rodzina Rzepka, Mokrzycki, Pietranowicz

+ Maria Szczepek

6

09.06.2018

+ Maria Szczepek of. wnuk Tomasz z rodziną

7

10.06.2018

+ Maria Szczepek of rodzina Rajchel ze Starej wsi

8

11.06.2018

+ Maria Szczepek of pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzozowie

9

12.06.2018

+ Maria Szczepek of administracja i pracownicy firmy POLIKAT

10

13.06.2018

+ Maria Szczepek of administracja i pracownicy firmy POLIKAT

+ Bartłomiej Pytlak

11

14.06.2018

+ Bartłomiej Pytlak of. siostry Augustianki z Lubienia

12

15.06.2018

+ Bartłomiej Pytlak of. siostry Augustianki z Krakowa

13

16.06.2018

+ Bartłomiej Pytlak of. siostry Augustianki z Kalei

14

17.06.2018

+ Bartłomiej Pytlak of. siostry Augustianki z Bielawy Górnej

15

18.06.2018

+ Bartłomiej Pytlak of. siostry Augustianki z Bielawy Dolnej

+ Edward Słomiany

16

19.06.2018

+ Edward Słomiany of. rodzina Fejdasz i Kondracki

17

20.06.2018

+ Edward Słomiany of. koleżanki i koledzy z firmy PAS-POL

18

21.06.2018

+ Edward Słomiany z of. sąsiadów

19

22.06.2018

+ Edward Słomiany z of. sąsiadów

20

23.06.2018

+ Edward Słomiany of. Agnieszka i Krzysztof Buczkowicz

+ Ludwika Rzepka

21

24.06.2018

+ Ludwika Rzepka of. Danuta z rodziną

22

25.06.2018

+ Ludwika Rzepka of. Agata Rzepka z rodziną

23

26.06.2018

+ Ludwika Rzepka of. rodzina Kufel

24

27.06.2018

+ Ludwika Rzepka of. rodzina Szczepek

25

28.06.2018

+ Ludwika Rzepka of. Anna i Jan Zalewski

+ Stanisława Dereń

26

29.06.2018

+ Stanisława Dereń of. rodzina Hliwa

27

30.06.2018

+ Stanisława Dereń of. rodzina Kubal

28

01.07.2018

+ Stanisława Dereń of. rodzina Bąk

29

02.07.2018

+ Stanisława Dereń of. rodzina Dudek i wnuk Krzysztof z rodziną

30

03.07.2018

+ Stanisława Dereń of. rodzina Dąbrowskich i Huber

 
Msze św. - odprawi Ks. Stanisław Bąk
intencje

Msze św. - odprawi Ks. Stanisław Bąk

Lp.

Data

+ Zofia Rachwał

1

12.03.2018

of. sąsiadów

2

13.03.2018

of. sąsiadów

3

14.03.2018

of. sąsiadów+ Bronisław Jajko

4

15.04.2018

of. kierownictwo i pracownicy interwencji - Brzozów

5

16.03.2018

of. kierownictwo i pracownicy interwencji - Brzozów

 

+ Józef Klucz

6

17.03.2018

of. pracownicy Nadleśnictwa Brzozów

7

18.03.2018

of. pracownicy Nadleśnictwa Brzozów+ Stanisława Dereń

8

19.03.2018

of. sąsiadów

9

20.03.2018

of. sąsiadów+ Stanisław Jajko

10

21.03.2018

of. sąsiadów

11

22.03.2018

of. sąsiadów

12

23.03.2018

of. pracownicy Sekcji Technicznej Szpitala - Brzozów+ Helena Olejko

13

24.03.2018

of. sąsiadów

14

25.03.2018

of. sąsiadów

15

26.03.2018

of. sąsiadów

 

+ Józefa Kwolek

16

27.03.2018

of. Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół nr 1 w Przysietnicy

17

28.03.2018

of. Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół nr 1 w Przysietnicy

18

29.03.2018

of. z Róży Różańcowej Bogusławy Rzepka+ Ks. Prałat Zygmunt Trojnar

19

31.03.2018

of. pracownicy firmy Ośrodka Zdrowia

20

01.04.2018

of. pracownicy firmy Ośrodka Zdrowia

21

02.04.2018

of. parafianie z Górnej części Parafii

22

03.04.2018

of. parafianie z Górnej części Parafii

23

04.04.2018

of. parafianie z Górnej części Parafii

24

05.04.2018

of. Kręgi Rodzin

25

06.04.2018

of. Kręgi Rodzin

26

07.04.2018

of. grupa modląca się o Trzeźwość

27

08.04.2018

of. grupa modląca się o Trzeźwość

28

09.04.2018

of. od Leśniczówki po Bąkówkę

29

10.04.2018

of. od Leśniczówki po Bąkówkę

30

11.04.2018

of. Obłojówka

 

 

 
Msze św. - odprawi O. Józef Birecki we Wrocławiu
intencje

Msze św. - odprawi O. Józef Birecki we Wrocławiu

Lp.

Data

+ Jan Zubel

1

05.03.2018

of. administracja i pracownicy firmy "Polikat"

2

06.03.2018

of. administracja i pracownicy firmy "Polikat"

3

07.03.2018

of. administracja i pracownicy firmy "Polikat"

4

08.03.2018

of. administracja i pracownicy firmy "Polikat"

5

09.03.2018

of. koledzy z brygady z firmy "Polikat"

 

+ Maria Szczepek

6

10.03.2018

of. sąsiedzi córki Zofii ze Starej Wsi

7

11.03.2018

of. Dyrekcja, nauczyciele pracownicy Zespołu Szkól nr 1 w Przysietnicy

8

12.03.2018

of. Dyrekcja, nauczyciele pracownicy Zespołu Szkól nr 1 w Przysietnicy

9

13.03.2018

of. pracownicy Ośrodka Zdrowia w Przysietnicy

10

14.03.2018

of. pracownicy Ośrodka Zdrowia w Przysietnicy

 

+ Jan Mazur

11

15.04.2018

of. emerytowane pracownice Prokuratury rejonowej w Brzozowie

12

16.03.2018

of. koledzy z pracy brata Władysława

13

17.03.2018

of. sąsiadów Buczek i Zarzycki

14

18.03.2018

of. kuzynki i kuzyni

15

19.03.2018

of. kuzynki i kuzyni

 

+ Janina Kwolek

16

20.03.2018

of. pracownicy Urzędu Gminy w Nozdrzcu i Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Nozdrzcu

17

21.03.2018

of. pracownicy Urzędu Gminy w Nozdrzcu i Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Nozdrzcu

18

22.03.2018

of. pracownicy Urzędu Gminy w Nozdrzcu i Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Nozdrzcu

19

23.03.2018

of. pracownicy firmy "Eltor"

20

24.03.2018

of. pracownicy G.O.K. - Nozdrzec

 

+ Bartłomiej Pytlak

21

25.03.2018

of. Dyrekcja Samorządowego Przedszkola w Lubieniu

22

26.03.2018

of. Dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej w Lubieniu

23

27.03.2018

of. pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubieniu

24

28.03.2018

Of. Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Brzozowie

25

29.03.2018

of. Bernadeta i Piotr Jakubiak z Lubienia

-

30.03.2018

====================================================

 

+ Edward Słomiany

26

31.03.2018

of. właściciele firmy "Alta" Brzozów

27

01.04.2018

of. pracownicy restauracji "Alta" Brzozów

28

02.04.2018

of. pracownicy restauracji "Alta" Brzozów

29

03.04.2018

of. pracownicy firmy "Ardgos" Brzozów

30

04.04.2018

of. pracownicy firmy "Ardgos" Brzozów

 

 

 
+ Ks. Prałat Zygmunt Trojnar
intencje

Msze św. - O. Marek Inglot - Rzym

 

Lp.

Data

+ Ks. Prałat Zygmunt Trojnar

1

01.03.2018

of. Małgorzata i Wacław Trojnar

2

02.03.2018

of. bratanica Agata Panek z rodziną

3

03.03.2018

of. siostrzenica Anna

4

04.03.2018

of. bratanek Waldemar z rodziną

5

05.03.2018

of. rodzina Wojtyn i Świętoniowski z Białobrzeg

6

06.03.2018

of. rodzina Czyrek z Białobrzeg

7

07.03.2018

of. siostrzenica Elżbieta z rodziną

8

08.03.2018

of. Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Przysietnicy

9

09.03.2018

of. Parafianie z Pikulic

10

10.03.2018

of. Paulina z rodziną

11

11.03.2018

of. Katarzyna z rodziną

12

12.03.2018

of. Rodzice i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysietnicy

13

13.03.2018

of. Rada rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysietnicy

14

14.03.2018

of. Maria i Tadeusz Pytlak

15

15.03.2018

of. rodzina Leszak

16

16.03.2018

of. rodzina Leszak

17

17.03.2018

of. Parafianie Średnie Wielkie

18

18.03.2018

of. Parafianie Średnie Wielkie

19

19.03.2018

of. Parafianie z Łukowego

20

20.03.2018

of. Parafianie z Łukowego

21

21.03.2018

of. Parafianie z Górnej części Parafii

22

22.03.2018

of. Parafianie z Górnej części Parafii

23

23.03.2018

of. Parafianie z Górnej części Parafii

24

24.03.2018

of. rodzina Dec z Wrocławia

25

25.03.2018

of. rodzina Albinów

26

26.03.2018

of. rodzina Łagunów

27

27.03.2018

of. rodzina Trojnar z Nowej Rudy

28

28.03.2018

of. rodzina Wójs

29

29.03.2018

of. Pracownicy Świetlic Środowiskowych w Brzozowie

30

30.03.2018

==============================================================

31

31.03.2018

of. Kręgi Rodzin

 

Msze św. - zostaną odprawione przez Ojców Jezuitów w Krakowie

 

Lp.

Data

+ Ludwika Rzepka

1

01.03.2018

of. Stanisław i Janina Bednarz

2

02.03.2018

of. Jadwiga i Władysław Kałamucki

3

03.03.2018

of. Elżbieta i Tadeusz Mrozek

4

04.03.2018

of. Czesława Rzepka  rodziną

5

05.03.2018

of. Anna Rzepka

6

06.03.2018

of. Ludwika Baran

7

07.03.2018

of. rodzina Żmuda

8

08.03.2018

of. rodzina Perlak

9

09.03.2018

of. rodzina Kosztyła

10

10.03.2018

of. Stanisław Chabko z rodziną

11

11.04.2018

of. Maria i Janusz Mazur

12

12.03.2018

of. Wanda Szczepek

13

13.03.2018

of. rodzina Jara

14

14.03.2018

of. Wojciech i Marzena Szczepek

15

15.03.2018

of. Wiesława i Stanisław Izdebski

16

16.03.2018

of. Wiesława i Stanisław Izdebski

17

17.03.2018

of. Zofia i Jakub Dydek z rodziną

18

18.03.2018

of. rodzina Czech

19

19.03.2018

of. Marcin Rzepka z rodziną

20

20.03.2018

of. Anna Draguła

21

21.03.2018

of. rodzina Filip

22

22.03.2018

of. Franciszek Gaździk

23

23.03.2018

of. Teresa i Tadeusz Szczepek

24

24.03.2018

of. rodzina Banaś

25

25.03.2018

of. Maria i Zdzisław Rzepka

26

26.03.2018

of. Józef Wolanin z rodziną

27

27.03.2018

of. Jan Sobota z rodziną

28

28.03.2018

of. Stanisław i Stanisława Buczek

29

29.03.2018

of. rodzina Sobota

30

30.04.2018

====================================================

31

31.04.2018

of. Akcja Katolicka