4 NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.02.2019 r. Drukuj

4 NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.02.2019 r.

 

1. Dziś w naszej parafii niedziela adoracyjna ze zmianą tajemnic różańcowych. Składka mszalna przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji.

2. Od poniedziałku do piątku w czasie wieczornych Mszy św. zapraszamy na nabożeństwa w ramach Parafialnego Tygodnia Modlitw o Uzdrowienie. Szczegóły na stronie internetowej parafii, w gablotce parafialnej i gazetkach z programem.

3. Do sprzątania proszeni są parafianie (…). Prosimy o zaopatrywanie się w prasę katolicką.

4. Od przyszłej niedzieli można składać ofiary w kopertach po 40 zł. na ogrzewanie naszych świątyń. Kopertę prosimy podpisać: ofiara na ogrzewanie, imię i nazwisko, numer domu. Za każdą ofiarę na rzecz naszej wspólnoty parafialnej składamy serdeczne Bóg zapłać.

5. Dyrekcja i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Przysietnicy serdecznie zapraszają WSZYSTKIE DZIECI na BAL MALUCHA, który odbędzie się 10 lutego 2019 r. (tj. niedziela). Rozpoczęcie o godzinie 13:30.

6. We środę spotkanie grupy modlącej się o trzeźwość. O godz. 20.00 odbędzie się próba chóru funkcjonującego pod batutą Pana Piotra Buczka. Jak mówi Sobór śpiew pomaga nam przeżyć Bożą obecność i jest integralną częścią Liturgii. Dlatego nie zakopujmy naszych talentów w swoim prywatnym ogródku lecz pozwólmy się im rozwinąć. W ten sposób możemy przyczynić się do wzrostu chwały Bożej Na środową próbę zapraszamy nowych chórzystów, aby nasz wspólny chór rozkwitł niepowtarzalną barwą Twojego głosu. Zapraszamy chętnych przeżywających swoją pierwszą, drugą lub trzecią młodość na próbę we środę o godz.20:00.

7. Spotkanie Rodziców Dzieci Klas III ze SP nr 2 we wtorek.,  ze SP nr 1 w sobotę po wieczornej Mszy św. W przyszłą niedzielę o godz. 9:30 w kaplicy oraz o godz. 11:00 w kościele dzieciom klas III zostaną wręczone Książeczki pierwszokomunijne, które pomogą im w modlitewnym przygotowaniu do przyjęcia sakramentów Spowiedzi i Komunii św.