REKOLEKCJE SZKOLNE SP NR 2 Drukuj

REKOLEKCJE SZKOLNE SP NR 2

DZIEŃ I – 18.03.2019 r.

9:00 Spotkanie z nauczycielami i wychowawcami w klasie

9:15 - Przejście na salę gimnastyczną;

Zawiązanie wspólnoty + śpiew

Kl. 0-V

Kl. VI-VIII + III Gim

9:30-10:30

Klasy „0”

I śniadanie +zabawy  w kącikach zainteresowań /film animowany?

Klasy I-V

Film na Sali – I cz filmu

KATECHEZA

Górny korytarz

10:30-11:00

Przerwa śniadaniowa

11:00 Wyjście do Kaplicy pw. św. Józefa

11:10 Przygotowanie do liturgii + śpiew

11:30 Nabożeństwo pasyjne (Pogrzeb Pana Jezusa)

Ok. 12:30 Zakończenie (Młodsze klasy wracają do szkoły; starsze do domu)

DZIEŃ II – 19.03.2019 r.

8:00 Spotkanie z Wychowawcami w klasie

Kl. 0-V?

Kl.  VI-VIII + III Gim

8-15-9:00

Klasy I-V

FILM II CZ.

8:15 – 9:00 KATECHEZA

KORYTARZ GÓRNY

9:00 – 9:40

Klasy I-V

Katecheza

9:00 – 10:30 FILM

„Listy do Boga”

9:45 – 10:30

Klasy 0-II

Zabawy ewangelizacyjne

Klasy III-V

Praca w grupach – z nauczycielami w klasach

10:30-10:50

Przerwa śniadaniowa

11:00 Wyjście do Kaplicy pw. św. Józefa

11:10 Przygotowanie do liturgii + śpiew

11:30 Msza św. na zakończenie rekolekcji

12:30 Zakończenie (Młodsze klasy do szkoły; starsze do domu)