strona parafii- gora
8 NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.02 2017 r. Drukuj

1. Zbliża się okres Wielkiego Postu, czas niezwykle ważny dla wspólnoty wierzących. W tym czasie Kościół od zarania swoich dziejów podejmował różne inicjatywy mające na celu wzrost życia duchowego poprzez post, modlitwę i jałmużnę. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W naszej parafii zostanie wystawiona Księga Trzeźwości. Mogą się do niej wpisywać wszyscy, którzy przez okres Wielkiego Postu bądź przez dłuższy czas odmówią sobie alkoholu, aby ratować naszych Braci i Siostry, którzy są uzależnieni od diabelskiego demona alkoholu. Wszystkich zachęcamy do modlitwy za osoby uzależnione.

2. W tym tygodniu wypada Środa Popielcowa. Msze św. w kościele o godz. 7.30 i 17.00; w kaplicy o godz. 9.30 i 17.00. W Mszach św. przedpołudniowych uczestniczą dzieci i młodzież naszych Szkół. (Dzieci oraz Młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Przysietnicy prosimy, aby przyniosły zgody od rodziców by mogli uczestniczyć we Mszy św. o 9.30. w Kaplicy. Rodziców zaś prosimy, aby tego dopilnowali. Bóg zapłać) Wraz ze Środą Popielcową rozpoczyna się czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu, w którym przygotowujemy się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ilościowy. Powstrzymanie się od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, natomiast post ilościowy obowiązuje wiernych, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli 60 – go. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu wypadają Kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty. Młodzież z RAM-u zaprasza w każdy Piątek tygodnia na Drogę Krzyżowa na godz. 19. 30 do Kościoła Parafialnego.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź w kaplicy w czwartek od godz. 16.00., w kościele w piątek od godz. 16.00. W piątek od godz. 8.00. udamy się z posługą sakramentalną do chorych. Zapraszamy na całodzienną adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

4. W piątek pierwsza Droga Krzyżowa zarówno w kościele jak i w kaplicy o godz.17.00., a po niej Msza święta. Po Mszy św. wieczornej w kościele parafialnym pierwsze spotkanie w ramach katechez przedmałżeńskich. Spotkania będą się odbywać w piątki i w niedziele po Mszy św. wieczornej w czasie Wielkiego Postu. W spotkaniach tych mogą uczestniczyć osoby od pierwszej klasy szkoły średniej wzwyż, które mają zamiar zawrzeć sakrament małżeństwa. W sobotę święto św. Kazimierza.

5. W niedzielę pierwsze nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. W kaplicy o godz.14.30., a w kościele o 16.00. Po nabożeństwie w kaplicy i kościele Msza święta. Po Mszy św. wieczornej w kościele parafialnym spotkanie w ramach katechez przedmałżeńskich.

6. W najbliższą niedzielę ks. bp Stanisław Jamrozek rozpocznie wizytację naszej parafii, dlatego zmiana tajemnic różańcowych odbędzie się 10 min przed Mszą św. Na Mszy św. o godz. 7.30 spotkanie ze wszystkimi grupami duszpasterskimi działającymi w naszej parafii, na sumie udzielenie sakramentu bierzmowania dla naszej młodzieży. Po południu ks. biskup odwiedzi rodzinę wielodzietną i osobę chorą, uda się również na nasz parafialny cmentarz. W poniedziałek o godz. 8.50 spotkanie w Zespole Szkół nr 1 w Przysietnicy, zaś o godz. 10.00 spotkanie w Zespole Szkół nr 2.

7. Do sprzątania świątyń proszeni są rodzice bierzmowanych. Prosimy o zaopatrywanie się w prasę katolicką.

 

 
6. NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.02.2017 r. Drukuj

1. We środę przypada Święto katedry św. Piotra Apostoła.

2. Do sprzątania proszeni są parafianie (…). Prosimy o zaopatrywanie się w prasę katolicką

 

3. W Wielkim Poście w kościele parafialnym, w piątki i w niedziele, po Mszy św. wieczornej, będą się odbywać spotkania w ramach katechez przedmałżeńskich.

W spotkaniach tych mogą uczestniczyć osoby od  pierwszej klasy szkoły średniej wzwyż, które mają zamiar zawrzeć sakrament małżeństwa.

4. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy w ubiegłym roku wspierali naszą parafię. Radzie Parafialnej za bezinteresownie poświęcony czas, zbieranie ofiar, cenne rady i czuwanie przy realizowanych pracach, Parafianom za każdy poniesiony trud na rzecz naszej parafii i składane ofiary. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Józefowi Rzepce za wielką życzliwość wobec naszej parafii. Pragniemy również podziękować Panu Tomaszowi Zagrobelnemu, który bezinteresownie wykonał ogromną pracę na rzecz składanych przez parafię wniosków o pomoc finansową do różnych instytucji, służył radą, jak również doglądał wykonywane prace, a także Pani Bogusławie Rzepka, która bezinteresownie nanosi każdą złożoną ofiarę w księgach parafialnych i służy w wielu sprawach natury administracyjnej. Dziękujemy osobom, które bezinteresownie poświęciły swój czas i wiedzę przy pisaniu wniosków: Pani Edycie Kuczma, Panu Marcinowi Chudzikiewiczowi. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, których nie sposób wymienić tu z imienia, ale dzięki nim nasza parafia może w miarę normalnie funkcjonować. Wykonano następujące prace: termomodernizacja kaplicy w górnej części parafii według audytu i projektu oraz prace konieczne do wykonania na zewnątrz budynku (wszystkie drzwi zewnętrzne, rynny, okucia, przeniesienie skrzyni elektrycznej i inne). Renowacja figur Pana Jezusa na krzyżu, Matki Bożej i św. Józefa, wymiana i oświetlenie krzyża. W związku z brakiem wody odczyszczono starą studnię na placu parafialnym i doprowadzono wodę do starej plebanii i świetlicy (sfinansowanej przez Urząd Miasta).

 

5. Zapowiedzi przedślubne:

 

Mateusz Lubecki, stanu wolnego, s. Andrzeja i Aleksandry Szlama, ur. 05.07.1989 r. w Sanoku, zam., z Katarzyną Zubel, stanu wolnego, c. Adama i Agnieszki Kwolek, ur. 30.05.1992 r. w Brzozowie., zam. Przysietnica 151 a, zap. II.

 


Strona 61 z 103