strona parafii- gora
31 NIEDZIELA ZWYKŁA – 04 listopada 2018 r. Drukuj

31 NIEDZIELA ZWYKŁA – 04 listopada 2018 r.

 

1. Dziś niedziela adoracyjna ze zmianą tajemnic różańcowych. Składka mszalna przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji.

2. Dziś o godz. 14.00 spotkanie OSP; we środę spotkanie Akcji Katolickiej.

3. W piątek na wieczornej Mszy św. rozpoczynamy Nabożeństwo Czterdziestogodzinne przed uroczystością św. Marcina. W sobotę po rannej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i całodzienna adoracja Pana Jezusa.

4. W niedzielę uroczystość św. Marcina bpa, patrona naszej parafii. Uroczysta suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 11.00, której będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. prałat Marian Bocho, proboszcz Kolegiaty w Jarosławiu. Zapraszamy wszystkich Parafian. Porządek Mszy świętych niedzielny. W dzień odpustu parafialnego obchodzimy również Narodowe Święto Niepodległości - dzień wdzięczności za 100-lecie odzyskania niepodległości. Polecamy Bogu tych wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę. W dniu odpustu młodzież z RAM-u będzie rozprowadzać pierniki. Składane z tej racji ofiary zostaną przeznaczone na dofinansowanie rekolekcji formacyjnych RAM-u.

5. Do sprzątania kościoła w sobotę po wieczornej Mszy św. proszeni są parafianie (…). Zachęcamy do zaopatrywania się w prasę katolicką.

6. Pan Sołtys informuje, że w dniach 14 listopada (środa) i 15 listopada (czwartek) w godz. od 9.00 do 15.30 , w biurze sołtysa będzie pobierana należność IV raty podatku rolnego, podatku od nieruchomości i należność za wywóz odpadów komunalnych.

7. W związku ze zmianami proboszczów i wikariuszów, które miały miejsce w ostatnich dniach w naszej archidiecezji, ks. abp Adam Szal poprosił ks. Marka, aby objął placówkę w Jedliczu. Ks. Marek wyraził zgodę, dlatego do naszej parafii przybędzie nowy wikariusz. Ks. Markowi składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiarną pracę w naszej parafii i życzymy mu błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej i św. Patronów na niwie duszpasterskiej.

 
30 NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 PAŹDZIERNIKA 2018 r. Drukuj

30 NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

 

1. We środę zakończenie nabożeństw różańcowych. W najbliższą niedzielę adoracja Najświętszego Sakramentu ze zmianą tajemnic różańcowych.

 

2. We czwartek Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy cieszą się oglądaniem Boga w Jego Królestwie. Przed południem porządek Mszy świętych niedzielny. Natomiast po południu o godzinie 14.00 Msza święta na cmentarzu. Przychylamy się do prośby naszych parafian, aby procesja na cmentarzu, tak jak w innych parafiach odbywała się w dzień Wszystkich Świętych po Mszy św. na cmentarzu, gdyż wtedy może w niej uczestniczyć więcej ludzi. W Uroczystość Wszystkich Świętych można zyskać odpust zupełny, który możemy ofiarować za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do spowiedzi świętej, przyjęcie Komunii świętej, pobożne nawiedzenie kościoła oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca świętego. W miesiącu listopadzie, można w każdym dniu zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga, dowolną modlitwę za zmarłych i modlitwę w intencjach Ojca świętego. W dniach od 1 do 8 listopada możemy zyskać odpust zupełny, w pozostałych zaś dniach odpust cząstkowy. Tradycyjnie na cmentarzu zbierane są ofiary do puszek. Aby wszyscy parafianie mogli skorzystać łask duchowych tego czasu spowiedź zamiast czwartku i piątku będzie w kaplicy w wtorek od godz. 16.00, w kościele we środę od godz. 16.00.

 

3. W piątek (2 XI) – Wspomnienie Wiernych Zmarłych, Dzień Zaduszny, poświęcony tym, którzy potrzebują naszego wsparcia modlitewnego, aby mogli osiągnąć wieczne szczęście w niebie. Porządek Mszy świętych w kościele i kaplicy: 7.00 i 17.00. W listopadzie, zarówno  w kościele jak i w kaplicy, będziemy modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia za zmarłych polecanych w wypominkach. Kartki wspominkowe znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła.

 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca, w kościele w piątek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Do chorych udamy się od godz. 8.00.

 

5. Do sprzątania kościoła proszeni są parafianie z domów (…). Prosimy o zaopatrywanie się w prasę katolicką. Składamy serdeczne Bóg zapłać zbierającym ofiary i ofiarodawcom na remont naszych organów.

 

 


Strona 8 z 91