strona parafii- gora
ks. prał. Zygmunt Trojnar Drukuj

 

Dzisiaj o godz. 7.10 odszedł do Pana po wieczną nagrodę ks. prał. Zygmunt TROJNAR.

Eksporta do kościoła parafialnego pw. św. Marcina w Przysietnicy odbędzie się we wtorek, 6 lutego 2018 r. o godz. 16.00.

 

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we środę, 7 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w kościele w Przysietnicy. Po Mszy świętej nastąpi pochówek na miejscowym cmentarzu.

 

Ks. prał. Zygmunt Trojnar urodził się 18 stycznia 1937 r. w Białobrzegach. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1961 r. w Przemyślu. Po ukończeniu seminarium został skierowany na studia specjalistyczne na KUL do Lublina. Następnie pracował jako wikariusz w jasielskiej Farze oraz jako proboszcz w parafiach Pikulice i Łukowe.
W latach 1994-2007 był proboszczem w Przysietnicy, gdzie później już jako emeryt mieszkał przez ostatnich 11 lat. Należał do Brzozowskiej Kapituły Kolegiackiej.
Przez trzydzieści cztery lata pracował jako profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, wykładając język łaciński.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci!

 
Owoce Ducha Świętego – Adwent 2017r. Drukuj

Owoce Ducha Świętego – Adwent 2017r.

Kochani!

Z Bożej dobroci rozpoczęliśmy nowy Rok Liturgiczny, którego hasło brzmi „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Pragniemy w tym czasie bardziej odkrywać Osobę i działanie Ducha Świętego w naszym życiu osobistym i wspólnotowym. W tym też Duchu chcemy przeżywać trwający Adwent, by był czasem autentycznej przemiany naszego życia. A po czym poznać dobre życie? Po tym, że ono „smakuje” innym, że się Bogu podoba, że wydaje dobre owoce. Dlatego też, Kochani uczniowie, proponujemy  Wam zadanie adwentowe – refleksję nad owocami Ducha Świętego.

Na czym to zdanie będzie polegać?

 


Strona 88 z 101