strona parafii- gora
Diecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca Drukuj

W sobotę 24 września odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Sanktuarium MB Pocieszenia w Komborni. Nasza parafia zamówiła autokar, który  o godz. 8.30. zabierze Pielgrzymów przy kaplicy, później przy kościele. Prosimy zapisywać się u panów kościelnych.

 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU Drukuj

Na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania "Termomodernizacja Kaplicy parafialnej pw. św. Józefa w Przysietnicy" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Wybór wykonawcy nastąpi na podstawie oceny zgłoszonych ofert, kryterium wyboru - najniższa cena. Szczegóły informacji nr tel.:134349010

 


Strona 24 z 25