strona parafii- gora
Nabożeństwa Majowe Drukuj

Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!

 

Nabożeństwo majowe stało się dla nas katolików popularnym znakiem przywiązania do Matki Najświętszej. Słynne „majówki” - nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw majowych, powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji. Nazwę „loretańska” otrzymała od miejscowości Loreto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana. Pierwsze nabożeństwo majowe w Polsce zostało odprawione w roku 1852 w kościele Ojców Misjonarzy pw. św. Krzyża w Warszawie. Szybko zyskało popularność w na ziemiach polskich. Nabożeństwo to jest pochwalnym hymnem ku czci Bogurodzicy, w miesiącu Jej poświęconym, kiedy w Litanii Loretańskiej wysławiamy Ją przeróżnymi tytułami, prosząc, by była dla nas najlepszą Matką.
Uczmy młode pokolenia Polaków szacunku dla wiary katolickiej i miłości do Ojczyzny!

 
Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja! Drukuj

Drodzy Parafianie!

Zmartwychwstały Jezus ukazuje, iż miłość jest potężniejsza niż śmierć, zdolna pokonać największe nawet trudności. Niech światło nadziei bijące od pustego grobu rozświetla nasze życie, ukazuje doskonalsze sposoby służenia Bogu i bliźnim, umacnia w kroczeniu drogami codzienności i uzdalnia do bardziej owocnego świadczenia prawdy o Bogu, Który jest Miłością. Życzymy  spokojnych świąt Wielkanocnych, pokoju wysłużonego przez Paschalnego Baranka i radości rezurekcyjnych dzwonów.

Duszpasterze

 
Niedziela Palmowa Drukuj

A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:
Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!

(Mt.21)

 

Niedziela Palmowa jest to ostatnia niedziela przed Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego, zarazem pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia – upamiętniającego ukrzyżowanie i śmierć Jezusa Chrystusa.
Niedziela Palmowa to dzień upamiętniający przybycie Jezusa do Jerozolimy. Jak podają wszyscy czterej ewangeliści, było to przybycie uroczyste i triumfalne. Wjeżdżającego na osiołku Chrystusa witały tłumy z okrzykiem "Hosanna Synowi Dawida", śląc pod Jego nogi płaszcze i gałązki palmowe.

 

 

 

TRIDUUM PASCHALNE


Wielki Czwartek

Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00
Przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do  Ciemnicy i adoracja do godz. 6.00 rano

WIELKI CZWARTEK, Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy
20.00 – 21.00 Róże różańcowe
21.00 – 22.00 Akcja katolicka
22.00 – 23.00 Domowy Kościół
23.00 – 00.00 Młodzież
00:00 – 1.00 750 – końca
1.00 – 2.00 1 – 149
2.00 – 3.00 150 – 299
3.00 – 4.00 300 – 449
4.00 – 5.00 450 – 599
5.00 – 6.00 600 – 749


Wielki Piątek
Droga krzyżowa w plenerze godz. 9.30
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy
Liturgia Męki Pańskiej godz. 18.00
Przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do  Grobu Pańskiego i adoracja do północy.

Wielka Sobota

Adoracja Pana Jezusa w Grobie Pańskim od godz. 7.00
Poświęcenie pokarmów wielkanocnych:
- w kościele o godz. 10.00, 11.00, 15.00   
- w kaplicy o godz. 9.30, 10.30
Wigilia Paschalna o godz. 19.00 (przynosimy ze sobą świece)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Rezurekcja o godz. 6.00
Suma o godz. 11.00
Msza św. w kaplicy o godz. 9.30

Poniedziałek Wielkanocny

Msza św. w kościele o godz. 7.30 i 11.00
Msza św. w kaplicy o godz. 9.30 i 15.00
Mszy św. o godz. 16.30 nie będzie.


 
Plan Rekolekcji Wielkopostnych 2013r. Drukuj

21.03.2013 r. (Czwartek)

1700 - Msza św. z nauką ogólną w kaplicy

1800 - Msza św. z nauką ogólną w kościele

- Nauka stanowa dla młodzieży z całej parafii

 

22.03.2013 r. (Piątek)

800 - Msza św. z nauką ogólną w kościele parafialnym

1700 - Msza św. z nauką ogólną w kaplicy

- Droga Krzyżowa w kaplicy

1800 - Droga Krzyżowa w kościele

- Msza św. z nauką ogólną w kościele parafialnym

- Nauka ogólna dla kobiet z dolnej części parafii

 

23.03.2013 r. (Sobota)

Dzień spowiedzi rekolekcyjnej

800 - Msza św. z nauką dla starszych i chorych w kościele parafialnym

900 - 1200 - Spowiedź święta rekolekcyjna z przerwą od godz. 1030- 1100

1200 - Msza św. z nauką dla starszych i chorych w kaplicy

1400 - 1700 - Spowiedź święta rekolekcyjna z przerwą od godz. 1530- 1600

1700- Msza św. z nauką ogólną w kaplicy

1800- Msza św. z nauką ogólną w kościele parafialnym

- Nauka stanowa dla mężczyzn z dolnej części parafii

 

24.03.2013 r. (Niedziela)

730 - Msza św. z nauką ogólną w kościele parafialnym

930 - Msza św. z nauką dla mężczyzn w kaplicy

1100 - Msza św. z nauką ogólną w kościele parafialnym

1430- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w kaplicy

- Msza św. z nauką stanową dla kobiet w kaplicy

1600- Msza św. bez kazania

-Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w kościele parafialnym

- Spotkanie w ramach katechezy przedmałżeńskiej

 


Strona 7 z 22
strona parafii bok