strona parafii- gora
Rekolekcje wielkopostne Drukuj

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4)

Wejdź cały, zostań sam, wyjdź inny…

Serdecznie zapraszamy małżeństwa, osoby samotne, młodzież i wszystkich parafian na 2 serię rekolekcji parafialnych, które odbędą się w dniach od 1 do 3 marca w Wilii Ojców Jezuitów, w Starej Wsi.

Człowiek często sięgający po żywe Słowo Boga częściej zwycięża w walce z szatanem. Odcięcie się od źródła światła Bożego Słowa sprawia że pogrążamy się w ciemności grzechu… Dlatego też święte ćwiczenia będziemy przeżywać pod hasłem: Grzech jako zejście z drogi Słowa.

Spróbujmy zdobyć się na ofiarę swego czasu i w okresie Wielkiego Postu zmierzyć się z Bożym Słowem, które Duch Święty ma dla każdego z nas. Nie zapominajmy, że w tym czasie szczególnie jesteśmy wezwani do przeżywania rekolekcyjnych ćwiczeń duchowych.

Zapisów można dokonywać w zakrystii lub u Państwa Barbary i Ryszarda Pieniążków.

 
Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale Drukuj

W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.
Droga krzyżowa w kościele parafialnym i kaplicy odbywać się będzie w każdy piątek o godz. 17.00
Nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą niedzielę w
kościele parafialnym o godz. 16.00, w kaplicy o godz 14.30

Droga krzyżowa jest nabożeństwem wielkopostnym o charakterze adoracyjnym. Tradycja ta powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku. W kościołach katolickich droga krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych na ścianach bocznych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa. Mają one swą bogatą symbolikę. Dla katolików są również podstawą rozważań medytacyjnych dotyczących m.in. tego, czym jest prawda, miłość itp.

Gorzkie Żale to popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Pochodzi ono z początków XVIII w. Nabożeństwo powstało przy kościele św. Krzyża w Warszawie i stąd rozpowszechniło się na całą Polskę. Jego tekst zachował oryginalne, staropolskie brzmienie. Gorzkie Żale dzieli się na Pobudkę i trzy części. W każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawia się jedną część.

 
Środa Popielcowa Drukuj

W środę rozpoczynamy okres Wielkiego Postu – czas pokuty za grzechy, czas skupienia, zastanowienia się nad sobą, poprawy tego, co w naszym życiu było złe. Podejmijmy dobrowolne umartwienia, zrezygnujmy z picia alkoholu, palenia papierosów, uczestnictwa w zabawach, by lepiej usłyszeć głos Boga, który wzywa nas do pokuty i nawrócenia. Niech będzie więcej modlitwy i dobrych uczynków.

W okres Wielkiego Postu wprowadza nas Kościół Środą Popielcową przez posypanie głów popiołem. Tego dnia kapłan czyni popiołem znak krzyża na głowie wiernego, mówiąc jednocześnie: Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz lub Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Obrzęd ten przypomina krótkość ziemskiego życia i potrzebę nawrócenia, bo nikt z nas nie jest bez grzechu.
Wydajmy owoce naszej wiary i miłości do Pana, zmartwychwstańmy z naszych słabości i nałogów! Bo to jedyny dar, który możemy ofiarować Temu, który nas kocha.

"To, że człowiek z niczego powstał, nie jest jeszcze tragedią. Nawet jak się w proch rozsypie, to może z prochu powstać. Do nowego życia. Myślę, że każda spowiedź jest powstaniem z prochu. Także każde nawrócenie."

 
Parafialny Tydzień Modlitwy o Uzdrowienie Duchowe, Wewnętrzne i Fizyczne Drukuj

W dniach od 3 do 11 lutego 2013 r. rozpoczniemy w naszej parafii tydzień modlitw o uzdrowienie duchowe, wewnętrzne i fizyczne, czyli wspólnotowe wołanie do Boga o dar uzdrowienia dla wszystkich naszych parafian. W centrum każdego dnia będzie Msza św., czyli spotkanie z żywym Jezusem, który jest jedynym uzdrowicielem człowieka. Modlitwę o uzdrowienie powinniśmy podjąć również w naszych rodzinach, a także wznosić do Boga westchnienia w modlitwie osobistej w różnych porach dnia.

 

Mówiąc o uzdrowieniu duchowym, mamy na myśli duszę nieśmiertelną, czyli ów niezwykły dar miłości Boga do człowieka. Katechizm Kościoła Katolickiego poucza nas, że dusza ludzka oznacza to, co w człowieku jest najbardziej wewnętrzne i najwartościowsze, co sprawia, że człowiek jest obrazem Boga. Dusza jest uzdolniona do tego, by była w darmowy sposób podniesiona do komunii z Bogiem. Głównym celem ataków złego ducha skierowanych ku człowiekowi jest zerwanie tej nadprzyrodzonej więzi  duszy z Bogiem i wprowadzenie ludzkości w stan grzechu (KKK 362-367; 396-409). Zatem największe spustoszenie w duszy ludzkiej czyni  grzech, który ją rani, dlatego Kościół zaleca modlitwy o uzdrowienie duchowe. Mówiąc o uzdrowieniu wewnętrznym, mamy na myśli świat naszych myśli, emocji, uczuć, woli, które są narażone na zranienia, a modlitwa o uzdrowienie w tej dziedzinie, szczególnie w dzisiejszych czasach staje się koniecznością. Będziemy w tych dniach pamiętać o ludziach, który są doświadczani przez różnego rodzaju słabości i choroby cielesne. Modlitwę naszą sprawować będziemy na trzech płaszczyznach. W centrum Parafialnego Tygodnia Modlitw o Uzdrowienie będzie Msza św., czyli spotkanie z żywym Jezusem, który jest jedynym uzdrowicielem człowieka. Drugą płaszczyzną będzie nabożeństwo o uzdrowienie, które podejmiemy po Mszy św. Zachęcamy wszystkich naszych parafian, by modlili się o dar uzdrowienia w swoich rodzinach, aby z każdego domu unosił się do nieba przecudny zapach modlitwy. Wszystkich, którzy zamierzają wziąć udział w naszych modlitwach prosimy, aby przystąpili do sakramentu pojednania, który będziemy sprawować w kaplicy, w czwartek (31 stycznia) oraz w kościele, w piątek (1 lutego). Prosimy również, aby w Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej (2 lutego), przy zapalonej gromnicy w domu dokonali ofiarowania siebie i swojej rodziny Bogu.

Plan modlitw o uzdrowienie

 


Strona 7 z 20
strona parafii bok