strona parafii- gora
Szkoła Uczniów Jezusa Drukuj
środa, 14 września 2016 18:42

 

 

SZKOŁA -OPIS

Harmonogram spotkań w szkole ucznia

Szkoła uczniów Jezusa dla wspólnot katolickich „Ludzie Zboisk”, Róż Żywego Różańca i ludzi zasługujących na wiarę (2 Tm 2, 2)

„Idźcie i głoście” - to hasło działań duszpasterskich Kościoła Katolickiego w Polsce na rok 2016/2017. Taki sam temat będzie przyświecał Szkole uczniów Jezusa, czyli inicjatywie ewangelizacyjno-formacyjnej wymienionych środowisk. Dzieło to nawiązuje do pierwszej Szkoły uczniów Jezusa, która miała miejsce w latach 1991/92. Wtedy około stu młodych ludzi pod przewodnictwem swoich duszpasterzy jeden weekend w miesiącu - przez cały rok - w ośrodkach rekolekcyjnych w Zboiskach, Lisznej k/Sanoka i  Rymanowie Zdroju pochylało się nad tekstem Ewangelii wg św. Marka: Potem (Jezus) wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli (aby z Nim byli), by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy(Mk 3,13-15).

Przeżywając jubileusz 25-lecia tego wydarzenia,

Więcej…
 
Diecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca Drukuj
niedziela, 11 września 2016 18:47

W sobotę 24 września odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Sanktuarium MB Pocieszenia w Komborni. Nasza parafia zamówiła autokar, który  o godz. 8.30. zabierze Pielgrzymów przy kaplicy, później przy kościele. Prosimy zapisywać się u panów kościelnych.

 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU Drukuj
wtorek, 05 lipca 2016 16:00

Na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania "Termomodernizacja Kaplicy parafialnej pw. św. Józefa w Przysietnicy" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Wybór wykonawcy nastąpi na podstawie oceny zgłoszonych ofert, kryterium wyboru - najniższa cena. Szczegóły informacji nr tel.:134349010

 
Rekolekcje wakacyjne RAJSKIE 2016 Drukuj
niedziela, 26 czerwca 2016 22:09

Klinika Chorób Duchowych wg. Ewagriusza z Pontu i Ojców Pustyni

Ojciec pustyni Ewagriusz z Pontu, który żył pod koniec IV wieku w osadzie mniszej w Celach, na pustyni egipskiej, prowadził razem ze swoimi uczniami swoistą „klinikę chorób duchowych”. Opisał on osiem podstawowych chorób sfery duchowej, które są najgłębiej ukryte w człowieku, takie jak: obżarstwo, nieczystość, chciwość, gniew, smutek, acedia, próżna chwała i pycha. Wspomniane choroby mają zasadniczy wpływ na całą naszą osobowość. Następnie mnich z Pontu ukazał symptomy każdej z nich oraz zalecił sposób leczenia.

Być może odnosimy wrażenie, że pierwsi mnisi pochodzący z III i IV wieku ucieleśniają duchowość obcą współczesnemu człowiekowi. Jednakże kiedy przysłuchamy się dokładniej ich słowom, odkryjemy ich zadziwiającą aktualność. Mnisi czerpią bowiem z własnego doświadczenia pracy nad sobą i ukazują drogę do doskonałości i zjednoczenia z Bogiem.

Wszystkich, którzy chcieliby przybliżyć sobie te zagadnienia zapraszamy na Rekolekcje Wakacyjne, które odbędą się w dniach 22-27 lipca 2016 r. w Rajskiem.

 


 

Szczegóły w karcie zgłoszenia. inne materiały : Ramowy plan dnia , Spiewnik

 


Strona 11 z 11