strona parafii- gora
PARAFIALNY TYDZIEŃ MODLITWY O UZDROWIENIE DUCHOWE, WEWNĘTRZNE I FIZYCZNE Drukuj
sobota, 26 stycznia 2019 18:17

PARAFIALNY TYDZIEŃ MODLITWY O UZDROWIENIE DUCHOWE, WEWNĘTRZNE I FIZYCZNE

 

W dniach od 2 do 8 oraz 11 lutego 2019 r. będziemy przeżywać w naszej parafii tydzień modlitw o uzdrowienie duchowe, wewnętrzne i fizyczne. Jako wspólnota parafialna będziemy wołać do Boga o dar uzdrowienia dla wszystkich naszych parafian. W centrum każdego dnia będzie Msza św., czyli spotkanie z żywym Jezusem, który jest jedynym uzdrowicielem człowieka. Modlitwę o uzdrowienie powinniśmy podjąć również w naszych rodzinach, a także wznosić do Boga westchnienia w modlitwie osobistej w różnych porach dnia.

Mówiąc o uzdrowieniu duchowym mamy na myśli duszę nieśmiertelną, czyli ów niezwykły dar miłości Boga do człowieka. Katechizm Kościoła Katolickiego poucza nas, że dusza ludzka oznacza to, co w człowieku jest najbardziej wewnętrzne i najwartościowsze, co sprawia, że człowiek jest obrazem Boga. Dusza jest uzdolniona do tego, by była w darmowy sposób podniesiona do komunii z Bogiem. Głównym celem ataków złego ducha skierowanych ku człowiekowi jest zerwanie tej nadprzyrodzonej więzi duszy z Bogiem i wprowadzenie ludzkości w stan grzechu (KKK 362-367; 396-409). Zatem największe spustoszenie w duszy ludzkiej czyni grzech, który ją rani, dlatego Kościół zaleca modlitwy o uzdrowienie duchowe.

Mówiąc o uzdrowieniu wewnętrznym mamy na myśli nasze myśli, emocje, uczucia i wolę, które są narażone na zranienia, a modlitwa o uzdrowienie w tej dziedzinie, szczególnie w dzisiejszych czasach, staje się koniecznością.

Będziemy w tych dniach pamiętać także o ludziach, którzy są doświadczani przez różnego rodzaju słabości i choroby cielesne.

Modlitwę naszą sprawować będziemy na trzech płaszczyznach. W centrum Parafialnego Tygodnia Modlitw o Uzdrowienie będzie Msza św., czyli spotkanie z żywym Jezusem, który jest jedynym uzdrowicielem człowieka. Drugą płaszczyzną będzie nabożeństwo o uzdrowienie, które podejmiemy po Mszy św. Trzecią płaszczyzną są wszyscy parafianie, których zachęcamy, by modlili się o dar uzdrowienia w swoich rodzinach, aby z każdego domu unosił się do nieba przecudny zapach modlitwy. Wszystkich, którzy zamierzają wziąć udział w naszych modlitwach prosimy, aby przystąpili do sakramentu pojednania, który będziemy sprawować w kaplicy - w czwartek (31 stycznia) oraz w kościele - w piątek (1 lutego).

Szczegółowy plan modlitwy o uzdrowienie

Sobota 2 lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej, przy zapalonej gromnicy w domu dokonujemy ofiarowania siebie i swojej rodziny Bogu.

Niedziela 3 lutego – W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu modlimy się o uzdrowienie wszelkiego rodzaju chorób i dolegliwości fizycznych. W tym dniu Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, uzdrowiciel naszej osoby, będzie oczekiwał na nas w kościele w czasie po prymarii do sumy oraz po sumie do Mszy św. o godz. 16.30., w kaplicy od Mszy św. o godz. 9.30. do Mszy św. o godz. 15.00. Prosimy, aby każda rodzina z naszej parafii znalazła przynajmniej pół godziny czasu na prośbę Jezusa o uzdrowienie w różnych dziedzinach naszego życia. W tym dniu pamiętajmy również o ludziach nieuleczalnie chorych w naszych rodzinach, polecając ich Bogu i Matce Najświętszej w modlitwie.

Poniedziałek 4 lutego – Liturgiczne wspomnienie św. Błażeja (ze względu na to, że 3 lutego przypada w niedzielę). Św. Błażej był biskupem i męczennikiem, jest patronem od chorób gardła. W naszej parafii poświęcenie jabłek, jak również możliwość skorzystanie z obrzędu liturgicznego z modlitwą o uzdrowienie z chorób gardła.

Po Mszy św., za wstawiennictwem św. Błażeja, będziemy modlić się o uzdrowienie z chorób gardła. W liturgiczne wspomnienie św. Błażeja ma miejsce jeden z ciekawszych obrzędów, który sprawowany jest w naszym kościele od niepamiętnych czasów: po końcowej modlitwie kapłan zapala dwie specjalne świece. Następnie przygotowuje wiernych do udziału w błogosławieństwie w następujących słowach: Prośmy Boga, który jest źródłem życia, o zdrowie gardła i o właściwe korzystanie z daru mowy, abyśmy go umieli używać na chwałę Bożą i pożytek ludzi. W tym dniu poświęcamy również jabłka, które spożywamy w domu po wspólnej rodzinnej modlitwie i zapoznaniu się z postacią św. Błażeja.

 

Wtorek 5 lutego – Liturgiczne wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy, której imię znaczy "dobra". Należy ona do czterech wielkich dziewic męczennic Kościoła rzymskiego, których wspomnienia wypadają w czterech następujących po sobie miesiącach. Są to: Cecylia (22 XI), Łucja - "świetlana" - (13 XII) na powitanie Bożego Narodzenia, Agnieszka - "czysta" (21 I) i wspomniana Agata - "dobra" - (5 II). Ich imiona umieszczono w Kanonie rzymskim, czyli w obecnej I Modlitwie eucharystycznej. W Tradycji naszego Kościoła wzywano św. Agatę jako patronkę chroniącą od ognia. Do św. Agaty zwracały się o pomoc niewiasty w różnych chorobach, szczególnie zaś w czasie bólu piersi. W dzień św. Agaty błogosławiono chleb i sól, które miały chronić wierzących od piorunów i pożarów.

W modlitwie o uzdrowienie, którą podejmiemy po Mszy św. będziemy się modlić za ludzi o wybuchowym charakterze oraz tych, którzy nie potrafią sobie poradzić ze swoimi namiętnościami, pożądliwością i popędliwością. Polecać będziemy również ludzi zwaśnionych, żyjących w gniewie, nie potrafiących przebaczyć. Polecamy również w modlitwie kobiety cierpiące na choroby piersi. W tym dniu przypada 1 rocznica śmierci ks. prał. Zygmunta Trojnara, naszego proboszcza. Będziemy się modlić o dar wiecznego zbawienia dla niego.

 

Środa 6 lutego Św. Józef Rzemieślnik

Modlitwa do św. Józefa

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i Twoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nas Wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy, za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Nabożeństwo: Odnowienie sakramentu małżeństwa i modlitwa o uzdrowienie naszych rodzin. Zapraszamy wszystkie małżeństwa do naszej świątyni. Był kiedyś w Waszym życiu taki szczególny dzień, kiedy staliście w pierwszym rzędzie zgromadzonego w świątyni Ludu Bożego odświętnie, najpiękniej ze wszystkich przybrani. To dzień Waszych zaślubin, dzień sakramentu małżeństwa. Wobec Boga, świadków i wszystkich zgromadzonych ślubowaliście sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz to, że z pomocą Boga w Trójcy Świętej Jedynego będziecie tworzyć ze sobą jedno ciało aż do śmierci. Od tej pory każdy dzień Waszego małżeństwa naznaczony był bezpardonowym atakiem sił ciemności, ludzi nieżyczliwych i życzliwych, ale również Was samych na owe cztery filary podtrzymujące Wasze małżeństwo. W tym dniu, w czasie każdej Mszy św. będziemy prosić Boga, aby wszedł na nowo w historię wszystkich zgromadzonych małżeństw naszej parafii i zechciał nas wprowadzić na drogę odbudowy Waszego małżeństwa, na drogę uleczenia doznanych zranień mocą tego niezwykłego sakramentu.

 

Czwartek 7 lutegoŚw. Marcin - Mąż wypełniony potężną łaską uzdrawiania (ŻM 16, 1) Biograf naszego świętego opiekuna pisze, że prawie każdy chory, który zbliżył się do niego, natychmiast zostawał uzdrowiony. Spośród wielu przykładów warto przytoczyć wydarzenie, które miało miejsce w Trewirze (dzisiejsze Trier w Niemczech) na przełomie roku 385/86. Była tam pewna dziewczynka całkowicie sparaliżowana. Najbliżsi oczekiwali już tylko jej śmierci. Gdy dotarła wiadomość, że bp Marcin przybył do miasta ojciec pobiegł co tchu, na oczach całego ludu objął go za kolana i prosił za swoją córkę. Nasz święty patron początkowo zmieszany opierał się, ale wobec nalegań ojca udał się do jego domu. Najpierw modlił się tylko, leżąc krzyżem, co było jego wypróbowaną bronią w tego rodzaju sytuacjach, następnie obejrzawszy dokładnie chorą, zażądał, aby mu podano olej. Pobłogosławiwszy go, wlał w usta dziewczynki trochę świętego płynu i natychmiast odzyskała głos. Pod wpływem kontaktu z poświęconym olejem zaczęły odżywać powoli poszczególne członki jej ciała, aż wreszcie na oczach ludu wstała i chodziła pewnym krokiem (ŻM 16, 1-8).

Nabożeństwo: Sakrament chorych.

Św. Jakub w swoim Liście zwraca się  do wierzących w Jezusa w następujących słowach: Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem  i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone (Jk 5, 14-15). Choroba jest dla człowieka i jego najbliższych czymś bardzo bolesnym, przykrym, przygnębiającym, to jeden z najtrudniejszych problemów zawsze niepokojących ludzkość. Najogólniej nasze choroby możemy podzielić na fizyczne, psychiczne i duchowe. Wtorek jest w naszej parafii dniem, udzielania sakramentu chorych oraz usilnej prośby wspólnoty parafialnej, aby Pan Jezus podźwignął wszystkich naszych chorych.

 

Piątek 8 lutego – Św. Maria Magdalena, nazywana apostola Apostolorum - apostołką Apostołów.

Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów (Mk 16, 9; Łk 8, 2). Była ona obecna podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa (Mk 15, 40; Mt 27, 56; J 19, 25) oraz zdjęcia Go z krzyża i pogrzebu. Maria Magdalena była jedną z trzech niewiast, które udały się do grobu, aby namaścić ciało Ukrzyżowanego, ale grób znalazły pusty (J 20, 1). Kiedy Magdalena ujrzała kamień od grobu odwalony, przerażona, że Żydzi zbezcześcili ciało ukochanego Zbawiciela, wyrzucając je z grobu w niewiadome miejsce, pobiegła do Apostołów i powiadomiła ich o tym. Potem sama wróciła do grobu Pana Jezusa. Zmartwychwstały Jezus ukazał jej się jako ogrodnik (J 20, 15). Ona pierwsza powiedziała Apostołom, że Chrystus żyje (Mk 16, 10; J 20, 18). Dlatego też jest nazywana apostola Apostolorum - apostołką Apostołów, a Kościół przez długie stulecia recytował w jej święto uroczyste wyznanie wiary. Maria Magdalena jest patronką zakonów kobiecych; Prowansji, Sycylii, Neapolu; dzieci, które mają trudności z chodzeniem, fryzjerów, kobiet, osób kuszonych, ogrodników, studentów i więźniów.

W tym dniu sprawować będziemy Eucharystię jako uzdrowienie. Zmartwychwstały ukazał się Marii Magdalenie jako ogrodnik, czy to przypadek? Nasza Patronka, często doświadczana przez złe duchy, uwolniona od ich wpływu, staje się pierwszą w miłości. Będziemy się modlić szczególnie za ludzi dręczonych na różne sposoby. Dobrze przeżywana Eucharystia jest miarą życia chrześcijańskiego na ziemi: następnie Jezus wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana. (Łk 22, 19-20).

 

Poniedziałek 11 lutego - wspomnienie liturgiczne NMP z Lourdes. Światowy Dzień Chorego został ustanowiony 13 maja 1992 r. przez św. Jana Pawła II. Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i błogosławieństwem lourdzkim w intencji wszystkich naszych parafian. Spotkanie Duchowych Dzieci św. Marcina oraz spotkanie formacyjne przygotowujących się do sakramentu bierzmowania

 
Boże Narordzenie 2018 Drukuj
sobota, 22 grudnia 2018 21:08

Angelo Bronzino, Pokłon pasterzy, 1539-40.

 
Boże Narodzenie Drukuj
sobota, 22 grudnia 2018 21:04

W Uroczystość Bożego Narodzenia porządek Mszy świętych będzie następujący: w kościele Pasterka, o godz. 7.30. i 11.00. Mszy świętej o godz.16.30. nie będzie, w kaplicy Pasterka i o godz. 9.30. Mszy świętej o godz.15.00. nie będzie. W Boże Narodzenie wierni mogą zyskać odpust zupełny za przyjęcie w pobożnym usposobieniu przez radio i telewizję błogosławieństwa papieskiego „Urbi et Orbi”.

 
Odpust parafialny Drukuj
wtorek, 06 listopada 2018 19:12

W niedzielę uroczystość św. Marcina bpa, patrona naszej parafii. Uroczysta suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 11.00, której będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. prałat Marian Bocho, proboszcz Kolegiaty w Jarosławiu. Zapraszamy wszystkich Parafian. Porządek Mszy świętych niedzielny. W dzień odpustu parafialnego obchodzimy również Narodowe Święto Niepodległości - dzień wdzięczności za 100-lecie odzyskania niepodległości. Polecamy Bogu tych wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę. W dniu odpustu młodzież z RAM-u będzie rozprowadzać pierniki. Składane z tej racji ofiary zostaną przeznaczone na dofinansowanie rekolekcji formacyjnych RAM-u.

 


Strona 3 z 12