Ładowanie...
Image
© by ParafiaPrzysietnica.pl

Beatyfikacja Pauliny Jaricot


Człowiek został stworzony do komunii z Bogiem. Na ziemi komunia ta urzeczywistnia się w modlitwie. Chrześcijanin, a więc każdy z nas powinien zastanawiać się nad swoją świętością. Wynoszenie przez Kościół na ołtarze nowych świętych jest potwierdzeniem, że świętość jest możliwa nie dla wybrańców, ale dla każdego, kto żyje zgodnie z wolą Boga. 22 maja 2022 roku to dzień zaliczenia w poczet błogosławionych sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki dwóch wielkich dzieł w Kościele: Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, które w 2022 roku obchodzi 200-lecie swego istnienia, i Żywego Różańca powstałego cztery lata później. Dla ludzi modlących się na różańcu i należących do kół różańcowych to wielka łaska i radość, że mamy w niebie kolejną orędowniczkę w naszych sprawach. Ten fakt zobowiązuje nas, by w myśl Założycielki „uczynić różaniec modlitwą wszystkich”.

Wyświetlenia artykułu: 28
(naliczane od 08.05.2020 12:17)