Ładowanie...
Image
© by ParafiaPrzysietnica.pl

Beatyfikacja Pauliny Jaricot


Niezliczone miliony codziennie praktykujących Żywy Różaniec mają swoją Patronkę na ołtarzach. Po 96 latach od rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Paulina Jaricot została wyniesiona na ołtarze 22 maja. Nadszedł dzień chwały i wywyższenia w Kościele, który do grona swoich świętych wprowadził założycielkę Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca.

Modlitwa dziękczynna za Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary i Żywy Różaniec

Boże Ojcze, dzięki Twojej dobroci bł. Paulina Jaricot w 1822 roku zainicjowała Dzieło Rozkrzewiania Wiary, które później zostało uznane za papieskie. Dzieło to otwiera nasze serca „na najszersze wymiary Kościoła, który tak kochamy, abyśmy uczestniczyli w jego radościach i trudach, w jego troskach z owym synowskim uczuciem, dzięki któremu stają się one jakby osobiste”.

Dziękujemy Ci, dobry Boże, za każde dobro, które dokonało się dzięki Papieskiemu Dziełu Rozkrzewiania Wiary: za wszystkie świątynie i kaplice powstałe w krajach misyjnych, za każdego członka tego dzieła, który swoją modlitwą i ofiarą wspiera działalność Twoich apostołów. Dzięki nim Twoje imię i Twoja miłość mogą być coraz bardziej znane.

Dobry Boże, dziękujemy Ci także za Żywy Różaniec, który za sprawą bł. Pauliny Jaricot, otwartej na Ducha Świętego, przez „zjednoczenie serc w jedności tajemnic” uprasza łaski dla całego świata.

Prosimy, błogosław tym dziełom i wspieraj je, aby przynosiły jak najobfitsze owoce. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wyświetlenia artykułu: 169
(naliczane od 08.05.2020 12:17)