Ładowanie...
Image
© by ParafiaPrzysietnica.pl

Chrystusowe dzieło uzdrawiania i przychodzenia z pomocą chorym


Klinika chorób duchowych

Człowiek jest niczym lodowa góra w oceanie, to co widzimy na zewnątrz stanowi zaledwie kilka procent objętości, reszta jest ukryta wewnątrz, niewidoczna i może stanowić ogromne niebezpieczeństwo dla płynących statków. Podobnie jest z ludzkim życiem, kiedy niewidoczne dziedziny naszego życia, czyli nasza psychika, duchowość mogą ukrywać w sobie grożące nam niebezpieczeństwo w postaci różnego rodzaju chorób. Kościół poucza nas, że Jezus Chrystus jest lekarzem naszych dusz i ciał, i zaleca, abyśmy mocą Ducha Świętego kontynuowali Chrystusowe dzieło uzdrawiania i przychodzenia z pomocą chorym (KKK, 1421).

Posługa ta dotyczy trzech wymiarów naszego bytowania: cielesnego, gdzie lekarze służą pomocą przy chorobach naszego ciała; psychicznego, gdy korzystamy z pomocy psychologów i psychiatrów; duchowego, który domaga się specjalistów w dziedzinie sfery duchowej.

Chrystusowe dzieło uzdrawiania wierzących podejmowane jest przez Kościół w trzech przestrzeniach duchowych: sakramenty św., charyzmaty, duszpasterstwo. Posługa, którą proponujemy naszym Parafianom, dotyczy chorób duchowych, a pragniemy ją wykonywać w przestrzeni duszpasterstwa. Inspiracją naszej posługi są słowa papieża Benedykta XVI, które wygłosił w czasie pielgrzymki do Polski 25 maja 2006 r. w katedrze warszawskiej: Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego.

Starożytny Kościół dokładnie rozeznał choroby sfery duchowej człowieka, opisał je, ukazał symptomy, czyli zewnętrzne przejawy, i zaproponował sposób leczenia ich. Nie były to działania przypadkowe, nieprzemyślane, lecz podejmowane w ramach solidnie zbudowanego systemu. W czasach ojców pustyni (od IV w. po Chr.) nastąpił rozkwit takiej posługi, a jej kontynuację znajdujemy w klasztorach, diecezjach, a nawet w parafiach. Przykładem troski Kościoła o chorych jest istniejący w XVIII w parafii Przysietnica malutki szpital, chociaż mający zapewne bardziej charakter przytułku dla chorych. Ostatnia wzmianka o nim pochodzi z 1904 r.

Pomimo, że mijają wieki, konieczność uzdrawiania i przychodzenia z pomocą chorym wciąż jest paląca. Stąd zrodziło się pragnienie, aby zgłębić i ukazać solidnie opisaną posługę uzdrawiania chorych pełnioną przez ojca pustyni, Ewagriusza z Pontu, którą podejmował pod koniec IV w. w osadzie mniszej w Celach (w tłumaczeniu polskim - Chałupkach), na pustyni egipskiej, prowadząc razem ze swoimi uczniami swoistą klinikę chorób duchowych. Ewagriusz opisał osiem podstawowych chorób sfery duchowej naszej osobowości, która jest najgłębiej ukryta: obżarstwo, nieczystość, chciwość, gniew, smutek, acedia, próżna chwała, pycha. Następnie pokazał symptomy każdej z nich oraz zalecił sposób leczenia. Przez kilka lat pełniliśmy taką posługę w ośrodku oo. Jezuitów w Orzechówce, gdzie uczestniczyło wielu naszych Parafian. Ponieważ problemy natury duchowej są ciągle obecne w naszym życiu, pragniemy przybliżyć je wszystkim naszym Parafianom. Każdego tygodnia w gazetce parafialnej ks. Paweł przedstawi konkretny problem, którego źródłem jest zazwyczaj istniejąca w nas choroba natury duchowej. Na stronie parafialnej zamieścimy fragment katechezy w pliku MP 3, który pokazuje sposób poradzenia sobie z nim, poprzez podjęcie terapii duchowej. Zapraszamy do korzystania. Ks. Jan Smoła.

Wyświetlenia artykułu: 323
(naliczane od 08.05.2020 12:17)