Ładowanie...
Image
© by ParafiaPrzysietnica.pl

INFORMACJE PRIORYTETOWE


Przeżywamy ważne chwile dla naszego Kościoła, a jednocześnie wobec wielu ograniczeń, odczuwamy potrzebę precyzyjnych informacji. Jedną z form przekazu jest internetowa strona Parafii. Ponieważ życie wokół nas mocno „przyspieszyło”, dlatego postanowiliśmy utworzyć na naszej stronie zakładkę pod tytułem: informacje priorytetowe. W niej znajdziemy najświeższe wiadomości o życiu naszej społeczności w przeciągu najbliższych dni.

Oto co nas czeka w najbliższym czasie:

Ostatnie rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzają m.in. następujące zasady:

  • Od 16 kwietnia br., osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Obowiązek ten dotyczy wszystkich wiernych przebywających w świątyniach (poza momentem przyjęcia Komunii św.), liturgicznej służby ołtarza oraz pracowników kościelnych. Z tego obowiązku zwolnieni są jedynie duchowni sprawujący „kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne”.
  • Od 20 kwietnia br. zmienia się limit osób, które mogą w tym samym czasie przebywać w świątyniach. W kościele, na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni (dotyczy to Mszy świętej, nabożeństw i pogrzebów).

W związku z tym, w najbliższym czasie, będzie możliwość niedzielnej Mszy Świętej w godzinach popołudniowych. W kaplicy o godzinie 15.00, a w kościele parafialnym o godzinie 16.30.

Wyświetlenia artykułu: 173
(naliczane od 08.05.2020 12:17)