Ładowanie...
Image
© by ParafiaPrzysietnica.pl

PARAFIALNY TYDZIEŃ MODLITWY O UZDROWIENIE


W dniach od 2 do 8 oraz 11 lutego br. będziemy przeżywać Parafialny Tydzień Modlitw o Uzdrowienie, wspólnotowe wołanie do Boga o dar uzdrowienia dla wszystkich naszych parafian. W centrum każdego dnia będzie Msza św., czyli spotkanie z żywym Jezusem, który jest jedynym uzdrowicielem człowieka. Każdego dnia będziemy przeżywać w obu świątyniach nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie. Taką modlitwę powinniśmy podjąć również w naszych rodzinach, a także osobiście w różnych porach dnia.

Mówiąc o uzdrowieniu duchowym, mamy na myśli duszę nieśmiertelną, czyli ów niezwykły dar miłości Boga do człowieka. Katechizm Kościoła Katolickiego poucza nas, że dusza ludzka oznacza to, co w człowieku jest najbardziej wewnętrzne i najwartościowsze, co sprawia, że człowiek jest obrazem Boga. Dusza jest uzdolniona do tego, by była w darmowy sposób podniesiona do komunii z Bogiem. Głównym celem ataków złego ducha, skierowanych ku człowiekowi, jest zerwanie tej nadprzyrodzonej więzi  duszy z Bogiem i wprowadzenie ludzkości w stan grzechu (KKK 362-367; 396-409). Największe spustoszenie w duszy ludzkiej czyni  grzech, który ją rani, dlatego Kościół zaleca modlitwy o uzdrowienie duchowe. Uzdrowienie wewnętrzne przywołuje rzeczywistość naszych myśli, emocji, uczuć, woli (wyborów), które są narażone na zranienia, a modlitwa o uzdrowienie w tej dziedzinie, szczególnie w dzisiejszych czasach, staje się koniecznością.

Będziemy w tych dniach pamiętać o ludziach, którzy są doświadczani przez różnego rodzaju słabości i choroby cielesne. Modlitwę naszą sprawować będziemy na trzech płaszczyznach. W centrum Parafialnego Tygodnia Modlitw o Uzdrowienie będzie Msza św., czyli spotkanie z żywym Jezusem, który jest jedynym uzdrowicielem człowieka. Drugą płaszczyzną będzie nabożeństwo o uzdrowienie, które podejmiemy po Mszy św. Wreszcie zachęcamy wszystkich naszych parafian, by modlili się o dar uzdrowienia w swoich rodzinach, aby z każdego domu unosił się do nieba przecudny zapach modlitwy. Wszystkich, którzy zamierzają wziąć udział w naszych modlitwach prosimy, aby przystąpili do sakramentu pojednania, który będziemy sprawować w kaplicy – w czwartek (2 lutego) oraz w kościele – w piątek (3 lutego). 

 

Szczegółowy plan modlitwy o uzdrowienie

  1. Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej)2 lutego we czwartek. W znaku zapalonej w świątyni gromnicy powinniśmy ujrzeć Bożą moc uzdrowienia. Bóg – Uzdrowiciel zmagazynował tę moc w naszej duszy. Zbudował również Bóg drogę do tego magazynu i podarował ją ludzkości. Nazwa drogi brzmi: wiara. W Święto Ofiarowania Pańskiego zaniesiemy świecę do naszych domów i o zmroku zapalimy ją na nowo rozważając tajemnicę różańcową Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni, dokonamy ofiarowania siebie i swoją rodzinę Bogu. W tym dniu módlmy się za tych, którzy potrzebują uzdrowienia, a także o to, abyśmy ostatnie tchnienie na tej ziemi oddali wpatrując się w blask gromnicy. Niech nasze domowe nabożeństwo zakończy się modlitwą o szczęśliwą śmierć.
  2. Najświętsze Serce Pana Jezusa – 3 lutego w piątek. W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu modlimy się o uzdrowienie wszelkiego rodzaju chorób i dolegliwości Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, uzdrowiciel naszej osoby, będzie oczekiwał na nas w kościele. Prosimy, aby każda rodzina z naszej parafii znalazła przynajmniej pół godziny czasu, aby osobiście poprosić Jezusa o uzdrowienie w różnych dziedzinach naszego życia. W modlitwie pamiętajmy również o ludziach nieuleczalnie chorych w naszych rodzinach, polecając ich Bogu. Po Mszy św., za wstawiennictwem św. Błażeja, będziemy modlić się o uzdrowienie z chorób gardła. W tym dniu poświęcimy również jabłka, które spożyjemy w domu, przy wspólnej rodzinnej modlitwie i zapoznaniu się z postacią św. Błażeja.
  3. Maryja – 4 lutego w sobotę zaprasza nas w przestrzeń swojej duchowości wyrażanej w znaku Jej Niepokalanego Serca. W tym dniu modlimy się Litanią Loretańską. Główne nabożeństwo zostanie związane z poranną Mszą św. Zostaniemy zawierzeni Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Intencją Mszy św. obejmiemy wszystkie kobiety z naszej parafii, a szczególnie przeżywające różnego rodzaju słabości i choroby. W nabożeństwie, a następnie modlitwie domowej każdy chłopiec, młodzieniec, dojrzały mężczyzna i starzec podejmie modlitwę wstawienniczą za kobiety bliskie jego sercu. Niech taka modlitwa trwa przez cały dzień.   
  4. Imię Jezus – 5 lutego w niedzielę. W modlitwach naszych towarzyszyć nam będzie Litania do Imienia Jezus. W czasie homilii zostaną ukazane nasze zranienia i choroby oraz duchowe lekarstwo ukryte w spichlerzu wspomnianej litanii, czyli w jej wezwaniach. Przypadające w tym dniu liturgiczne wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy, której imię znaczy „dobra”. Należy ona do czterech wielkich dziewic męczennic Kościoła rzymskiego, których wspomnienia wypadają w czterech następujących po sobie miesiącach. Są nimi: Cecylia (22 XI), Łucja – „świetlana” - (13 XII) na powitanie Bożego Narodzenia, Agnieszka – „czysta” (21 I) i wspomniana Agata – „dobra” - (5 II). Ich imiona umieszczono w Kanonie rzymskim, czyli w obecnej I Modlitwie eucharystycznej. W Tradycji naszego Kościoła wzywano św. Agatę jako patronkę chroniącą od ognia. Do św. Agaty zwracały się o pomoc niewiasty w różnych chorobach, szczególnie zaś w czasie bólu piersi. W dzień św. Agaty pobłogosławimy chleb, sól i wodę, które miały chronić wierzących od piorunów i pożarów. Dokonamy również zmiany tajemnic różańcowych dziękując za wspólnoty Róż Żywego Różańca z naszej parafii, które nieustannie modlą się o uzdrowienie. W tym dniu przypada rocznica śmierci ks. prał. Zygmunta Trojnara, naszego proboszcza. Będziemy się modlić o dar wiecznego zbawienia dla niego. Wieczorem uklęknijmy cała rodziną w naszych domach i pomódlmy się Litania do Imienia Jezus obejmując nasza modlitwą polecane powyżej intencje.
  5. Najdroższa Krew Chrystusowa – 6 lutego w poniedziałek. W tym dniu modlimy się Litanią do Najdroższej Krwi Chrystusowej. W dzień wspomnienia  św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy przypominamy sobie słowa żyjącego na przełomie II i III wieku łacińskiego teologa Tertuliana: „Krew męczenników jest nasieniem chrześcijan” („Semen est sanguis christianorum”). Najdroższa jest przelana na krzyżu Krew Chrystusowa. Każdy męczennik przelewając swoja krew dla Chrystusa jakby dołącza się do Jezusowej Ofiary. Kościół umiera poprzez zaniedbanie na polu ewangelizacji, co jest najbardziej piekącą raną dzisiejszego Kościoła, gdyż dziś spora większość katolików nie jest w stanie złożyć żadnej ofiary na rzecz Mistycznego Ciała Chrystusa. Będziemy się modlić o uzdrowienie tej rany. Niech ten dzień będzie dla nas dniem ewangelizacji.
  6. Święci – 7 lutego we wtorek – modlimy się Litanią do Wszystkich Świętych. Bóg mówi: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19, 2), zaś wierzący wyznają: Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Świętość najbardziej upodabnia nas do Boga i nadaje właściwą tożsamość Kościołowi. Grzech najbardziej uderza w świętość zadając trudno gojące się rany, które są przyczyną chorób duchowych, te zaś podłożem, gdzie rozwijają się choroby psychiczne. Choroby duchowe i psychiczne wywołują choroby cielesne w nas. Wszystkie wymienione prowadza do śmierci cielesnej, a często również wiecznej. Święci to ci, którzy stawiali mężnie czoła swoim zranieniom i chorobom, i przy pomocy łaski Bożej pokonali je. Modląc się litanijnie prosimy ich o pomoc dla nas.
  7. Święty Józef – 8 lutego we środę Oblubieniec NMP, Opiekun Kościoła i Rzemieślnik. Modlimy się Litanią do św. Józefa. Intencją Mszy św. obejmiemy wszystkich mężczyzn z naszej parafii, a szczególnie przeżywających różnego rodzaju słabości, choroby i nałogi. W  nabożeństwie i modlitwie domowej każdy dziewczyna, dojrzała kobieta i babcia podejmie modlitwę wstawienniczą za chłopców i mężczyzn bliskich jej sercu. Niech taka modlitwa trwa przez cały dzień.  

Modlitwa do św. Józefa

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i Twoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nas Wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy, za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Światowy Dzień Chorego 11 lutego w sobotę - wspomnienie liturgiczne NMP z Lourdes. Światowy Dzień Chorego został ustanowiony 13 maja 1992 r. przez św. Jana Pawła II. Msza św. z modlitwą o uzdrowienie z błogosławieństwem lourdzkim w intencji wszystkich naszych parafian. W tym dniu przypada spotkanie Duchowych Dzieci św. Marcina oraz spotkanie formacyjne przygotowujących się do sakramentu bierzmowania od klasy VI do VIII.

Wyświetlenia artykułu: 882
(naliczane od 08.05.2020 12:17)