strona parafii- gora
Owoce Ducha Świętego – Adwent 2017r. Drukuj

Owoce Ducha Świętego – Adwent 2017r.

Kochani!

Z Bożej dobroci rozpoczęliśmy nowy Rok Liturgiczny, którego hasło brzmi „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Pragniemy w tym czasie bardziej odkrywać Osobę i działanie Ducha Świętego w naszym życiu osobistym i wspólnotowym. W tym też Duchu chcemy przeżywać trwający Adwent, by był czasem autentycznej przemiany naszego życia. A po czym poznać dobre życie? Po tym, że ono „smakuje” innym, że się Bogu podoba, że wydaje dobre owoce. Dlatego też, Kochani uczniowie, proponujemy  Wam zadanie adwentowe – refleksję nad owocami Ducha Świętego.

Na czym to zdanie będzie polegać?

 
II sesja "Ojcostwo duchowe" Drukuj

II Sesja rekolekcji "OJCOSTWO DUCHOWE"

01-03 XII 2017 r. -Orzechówka   Plan Rekolekcji


 


Strona 68 z 80