strona parafii- gora
Uzdrowienie duchowe - przestrzeń duszpasterska Drukuj

Ewagriusz z Pontu (345–399) opisał podstawowe choroby sfery duchowej, pokazał ich symptomy, a następnie ukazał sposoby leczenia. Podczas czterech sesji rekolekcyjnych, w Orzechówce k/Brzozowa, zamierzamy poznawać jego system pomocy ludziom chorym duchowo.

 

Zapamiętajmy cztery terminy spotkań:

09-11 października 2015 r.

04-06 grudnia 2015 r.

15-17 kwietnia 2016 r.

10-12 czerwca 2016 r.


W tej intencji podejmijmy także, we wspólnotach parafialnych,

Tydzień Modlitw o Uzdrowienie z chorób sfery duchowej w dniach

03-11 lutego 2016 r.

 

 

Klinika chorób duchowych

Szlachetne zdrowie!
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.
(Jan Kochanowski).


Jan Kochanowski przekonuje nas, że wartość zdrowia doceniamy dopiero wtedy, gdy zaczynamy je tracić. Troska o zdrowie należy do podstawowych zadań Kościoła: Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który odpuścił grzechy paralitykowi i przywrócił mu zdrowie ciała (Mk 2, 1-12), chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także jego członki. Jest to celem dwóch sakramentów uzdrowienia: sakramentu pokuty i namaszczenia chorych (KKK, 1421). Kościół poucza nas, że Jezus Chrystus jest lekarzem naszych dusz i ciał i zaleca, abyśmy mocą Ducha Świętego kontynuowali Chrystusowe dzieło uzdrawiania i przychodzenia z pomocą chorym. Posługa ta dotyczy trzech wymiarów naszego bytowania: cielesnego, gdy lekarze służą pomocą przy chorobach naszego ciała; psychicznego, gdy korzystamy z pomocy psychologów i psychiatrów; duchowego, który domaga się specjalistów w dziedzinie sfery duchowej.
Chrystusowe dzieło uzdrawiania wierzących podejmowane jest przez Kościół w trzech przestrzeniach duchowych: sakramenty św., charyzmaty, duszpasterstwo. Posługa, którą proponujemy, dotyczy chorób duchowych, a pragniemy ją wykonywać w przestrzeni duszpasterstwa. Inspiracją naszej posługi są słowa papieża Benedykta XVI, które wygłosił w czasie pielgrzymki do Polski 25 maja 2006 r. w katedrze warszawskiej: Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego.
Starożytny Kościół dokładnie rozeznał choroby sfery duchowej człowieka, opisał je, ukazał symptomy, czyli zewnętrzne przejawy, i zaproponował sposób leczenia ich. Nie były to działania przypadkowe, nieprzemyślane, lecz podejmowane w ramach solidnie zbudowanego systemu. W czasach ojców pustyni (od IV w. po Chr.) nastąpił rozkwit takiej posługi, a jej kontynuację znajdujemy w klasztorach, diecezjach, a nawet w parafiach. Przykładem troski Kościoła o chorych jest istniejący w XVIII w parafii Przysietnica malutki szpital, chociaż mający zapewne bardziej charakter przytułku dla chorych. Ostatnia wzmianka o nim pochodzi z 1904 r. Pomimo, że mijają wieki, konieczność uzdrawiania i przychodzenia z pomocą chorym wciąż jest paląca. Stąd zrodziło się pragnienie, aby zgłębić i ukazać solidnie opisaną posługę uzdrawiania chorych pełnioną przez ojca pustyni, Ewagriusza z Pontu, którą podejmował pod koniec IV w. w osadzie mniszej w Celach (w tłumaczeniu polskim - Chałupkach), na pustyni egipskiej, prowadząc razem ze swoimi uczniami swoistą klinikę chorób duchowych. Ewagriusz opisał osiem podstawowych chorób sfery duchowej naszej osobowości, która jest najgłębiej ukryta: obżarstwo, nieczystość, chciwość, gniew, smutek, acedia, próżna chwała, pycha. Następnie pokazał symptomy każdej z nich oraz zalecił sposób leczenia. Zamierzamy poznawać jego system pomocy ludziom chorym duchowo w czterech sesjach, podczas rekolekcji w Orzechówce k/Brzozowa: 09-11 października 2015 r.; 04-06 grudnia 2015 r.; 15-17 kwietnia 2016 r.; 10-12 czerwca 2016 r. W tej intencji podejmijmy we wspólnotach parafialnych Tydzień Modlitw o Uzdrowienie z chorób sfery duchowej w dniach 03-11 lutego 2016 r. Członków naszych wspólnot zachęcamy do posługi Misjonarzy Miłosierdzia, jak to określa papież Franciszek w Misericordiae vultus. Misjonarze Miłosierdzia, mając świadomość własnych chorób duchowych, docierają pomimo to do innych ludzi, obarczonych takimi chorobami i przyprowadzają ich do kliniki chorób duchowych.


Zapraszamy zatem do willi oo. Jezuitów w Orzechówce na pierwsze spotkanie w dn. 09 - 11 października 2015 r.

Rozpoczęcie w piątek 9 października o godz. 19. 30, zakończenie w niedzielę ok. godz. 14.00.

Zgłoszenia do czwartku 8 października na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wasi Duszpasterze

 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU Drukuj

 

Na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja Domu Parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina w Przysietnicy” dofinansowanego
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Wybór wykonawcy nastąpi na podstawie na podstawie oceny zgłoszonych ofert,
kryterium wyboru – najniższa cena.

 
Odkryć piękno i bogactwo żywego kościoła – oblubienicy Chrystusa Drukuj

 

W dniach: od 31 lipca do 5 sierpnia 2015 roku, w kolegiacie w Jarosławiu odbędą się rekolekcje zamknięte organizowane przez środowisko "Ludzie Zboisk".

"W tym roku chcemy w sposób szczególny odkrywać piękno i bogactwo żywego Kościoła, oblubienicy Chrystusa, w który jesteśmy wszczepieni w sakramencie chrztu świętego, po to, aby służyć .."Rozpoczęcie rekolekcji: 31.07 o godz. 18:00 w kolegiacie jarosławskiej.

Zakończenie: 05.08 ok. godz. 15:00

 
Nabożeństwa Majowe Drukuj

Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!

 

Nabożeństwo majowe stało się dla nas katolików popularnym znakiem przywiązania do Matki Najświętszej. Słynne „majówki” - nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw majowych, powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji. Nazwę „loretańska” otrzymała od miejscowości Loreto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana. Pierwsze nabożeństwo majowe w Polsce zostało odprawione w roku 1852 w kościele Ojców Misjonarzy pw. św. Krzyża w Warszawie. Szybko zyskało popularność w na ziemiach polskich. Nabożeństwo to jest pochwalnym hymnem ku czci Bogurodzicy, w miesiącu Jej poświęconym, kiedy w Litanii Loretańskiej wysławiamy Ją przeróżnymi tytułami, prosząc, by była dla nas najlepszą Matką.
Uczmy młode pokolenia Polaków szacunku dla wiary katolickiej i miłości do Ojczyzny!

 


Strona 1 z 24
strona parafii bok