strona parafii- gora
Diecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca Drukuj
niedziela, 11 września 2016 18:47

W sobotę 24 września odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Sanktuarium MB Pocieszenia w Komborni. Nasza parafia zamówiła autokar, który  o godz. 8.30. zabierze Pielgrzymów przy kaplicy, później przy kościele. Prosimy zapisywać się u panów kościelnych.

 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU Drukuj
wtorek, 05 lipca 2016 16:00

Na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania "Termomodernizacja Kaplicy parafialnej pw. św. Józefa w Przysietnicy" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Wybór wykonawcy nastąpi na podstawie oceny zgłoszonych ofert, kryterium wyboru - najniższa cena. Szczegóły informacji nr tel.:134349010

 
Rekolekcje wakacyjne RAJSKIE 2016 Drukuj
niedziela, 26 czerwca 2016 22:09

Klinika Chorób Duchowych wg. Ewagriusza z Pontu i Ojców Pustyni

Ojciec pustyni Ewagriusz z Pontu, który żył pod koniec IV wieku w osadzie mniszej w Celach, na pustyni egipskiej, prowadził razem ze swoimi uczniami swoistą „klinikę chorób duchowych”. Opisał on osiem podstawowych chorób sfery duchowej, które są najgłębiej ukryte w człowieku, takie jak: obżarstwo, nieczystość, chciwość, gniew, smutek, acedia, próżna chwała i pycha. Wspomniane choroby mają zasadniczy wpływ na całą naszą osobowość. Następnie mnich z Pontu ukazał symptomy każdej z nich oraz zalecił sposób leczenia.

Być może odnosimy wrażenie, że pierwsi mnisi pochodzący z III i IV wieku ucieleśniają duchowość obcą współczesnemu człowiekowi. Jednakże kiedy przysłuchamy się dokładniej ich słowom, odkryjemy ich zadziwiającą aktualność. Mnisi czerpią bowiem z własnego doświadczenia pracy nad sobą i ukazują drogę do doskonałości i zjednoczenia z Bogiem.

Wszystkich, którzy chcieliby przybliżyć sobie te zagadnienia zapraszamy na Rekolekcje Wakacyjne, które odbędą się w dniach 22-27 lipca 2016 r. w Rajskiem.

 


 

Szczegóły w karcie zgłoszenia. inne materiały : Ramowy plan dnia , Spiewnik

 


Strona 9 z 9